Η εταιρία μας ENOS PROPERTIES, έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει όλες τις δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες θεσπίζονται τώρα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Αναφορικά με τα στοιχεία, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη ρητή συγκατάθεσή σας (δηλαδή  ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Αρ. Δελτίου Ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας κλπ) με σκοπό 1) την διατήρηση  του μητρώου ακινήτων προς πώληση/αγορά/ενοικίαση αλλά και 2) την διατήρηση μητρώου ενδιαφερομένων για αποστολή ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ), έχετε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να τα διαγράψετε, τροποποιήσετε, διορθώσετε, περιορίσετε, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ταχυδρομικά ή και επισκεπόμενοι το γραφείο μας.

Η ENOS PROPERTIES τηρεί τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο μας έχετε, προφορικώς ή γραπτώς, επιτρέψει. Τίποτε δεν παραμένει στην κατοχή μας, εφόσον διαφωνείτε ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η εταιρία μας δεν κοινοποιεί ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας.

Τα δεδομένα σας προστατεύονται επαρκώς μέσω των συστημάτων μας, από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή, τροποποίηση ή περιορισμό των προσωπικών σας δεδομένων στέλνοντας e-mail στο  info@enos-properties.com

 

Παραμένουμε πάντα στην διάθεσή σας, εάν έχετε ερωτήσεις για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.

Η ομάδα της ENOS PROPERTIES

Επέλεξε φίλτρα

Επιλέξτε φίλτρα και πατήστε το κουμπί επάνω δεξιά για την εφαρμογή τους.

Τύπος κατοικίας
Πώληση/Ενοικίαση
Τιμή (€)
Γη (τ.μ.)

Επέλεξε φίλτρα

Επιλέξτε φίλτρα και πατήστε το κουμπί επάνω δεξιά για την εφαρμογή τους.

Οικόπεδο / Αγροτεμάχιο
Πώληση/Ενοικίαση
Τιμή (€)
Γη (τ.μ.)

Filters

Πώληση/Ενοικίαση
Τιμή (€)
Κτίριο (τ.μ.)
Γη (τ.μ.)

Φίλτρα

Πώληση/Ενοικίαση
Τιμή (€)
Κτίριο (τ.μ.)
Γη (τ.μ.)