Κατασκευές, Ανακαινίσεις

Η κατασκευαστική μας εταιρεία, έχοντας πολυετή εμπειρία, αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την κατασκευή, επίβλεψη και παράδοση κτιρίων «με το κλειδί στο χέρι». Η δύναμη της εταιρείας μας είναι η μεγάλη συσσωρευμένη εμπειρία, η γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, καθώς και το ικανό και έμπειρο προσωπικό και οι μακροχρόνιοι συνεργάτες μας, που φροντίζουν για τον συντονισμό των καθημερινών εργασιών, την παρακολούθηση, την εκτέλεση και την τελική ολοκλήρωση. των έργων. Η εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα, οι επαγγελματικές μας ικανότητες και οι ειδικευμένοι συνεργάτες μας, η αξιοπιστία μας καθώς και ο σεβασμός και το γνήσιο ενδιαφέρον για τους πελάτες μας, είναι οι εγγυήσεις που παρέχουμε για το τελικό αποτέλεσμα που θα ωφεληθεί.

Κατασκευάζουμε σπίτια, συγκροτήματα διαμερισμάτων και εμπορικά κτίρια που διακρίνονται για υψηλές προδιαγραφές και κομψότητα. Τα έργα μας παραδίδονται πάντα στους πελάτες μας, εντός του συμφωνηθέντος χρονικού πλαισίου και προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση παλαιών ακινήτων/κτημάτων, αναλαμβάνουμε την πλήρη και υπεύθυνη ανακαίνιση. Οι ανακαινίσεις μας γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουργούν την ελάχιστη ταλαιπωρία στους ιδιοκτήτες και να αναπτύσσονται γρήγορα, σύμφωνα με το αρχικό και από κοινού συμφωνημένο σχέδιο.

Σχετικά με τις Υπηρεσίες Κατασκευής και Ανακαίνισης

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για την κατασκευή, δηλαδή την επίβλεψη και παράδοση κτιρίων «με το κλειδί στο χέρι», την πλήρη ανακαίνιση, καθώς και τη διαχείριση και τακτική συντήρηση των ακινήτων. Προσφέρουμε Υπηρεσίες, που αφορούν Κατασκευές και Ανακαινίσεις, για:

  • Κατοικίες
  • Σπίτια
  • Βίλες
  • Συγκροτήματα κατοικιών
  • Εμπορικά κτίρια
  • Κτηριακά Συγκροτήματα
  • Ολοκληρωμένες ανακαινίσεις
  • Υπηρεσίες μετά την πώληση

Επέλεξε φίλτρα

Επιλέξτε φίλτρα και πατήστε το κουμπί επάνω δεξιά για την εφαρμογή τους.

Τύπος κατοικίας
Πώληση/Ενοικίαση
Τιμή (€)
Γη (τ.μ.)

Επέλεξε φίλτρα

Επιλέξτε φίλτρα και πατήστε το κουμπί επάνω δεξιά για την εφαρμογή τους.

Οικόπεδο / Αγροτεμάχιο
Πώληση/Ενοικίαση
Τιμή (€)
Γη (τ.μ.)

Filters

Πώληση/Ενοικίαση
Τιμή (€)
Κτίριο (τ.μ.)
Γη (τ.μ.)

Φίλτρα

Πώληση/Ενοικίαση
Τιμή (€)
Κτίριο (τ.μ.)
Γη (τ.μ.)